Medzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájené


Medzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájené

V mesiaci jún prebieha na Slovensku v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky medzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 (Slovenský štít 2021). Vzdušné sily OS SR podporujú Pozemné sily OS SR v príprave a vykonaní cvičenia s cieľom preveriť spôsobilosti veliteľstva a štábu 1. mechanizovanej brigády s vybranými podriadenými veliteľstvami a jednotkami. Cvičenia sa zúčastňujú príslušníci všetkých útvarov vzdušných síl, pozemných síl a síl pre špeciálne operácie. Zo zahraničných krajín participujú príslušníci ozbrojených síl krajín Vyšegrádskej štvorky, armády USA v Európe a príslušníci Národnej gardy štátu Indiana.

Príslušníci taktického krídla Sliač plnia úlohy logistickej podpory pre slovenských i zahraničných účastníkov cvičenia ako napr. vybudovanie stanového mestečka. Ďalej zabezpečujú presuny síl a prostriedkov do miesta vykonania cvičenia, do priestorov Centra výcviku lešť, zároveň vykonávajú integračný výcvik jednotiek vrátane zabezpečenia munície, výcvikových priestorov, dokumentácie a spojenia a v neposlednom rade zabezpečujú ochranu a obranu vzdušného priestoru v priestore vedenia operácie s cieľom dosiahnuť priaznivú vzdušnú situáciu v priestore operácie. Dôležitou úlohou je zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR.

V priestoroch taktického krídla Sliač parkuje aktuálne letecká a pozemná technika. Z leteckej techniky sa jedná o prepravné vrtuľníky (UH-60 Black Hawk) vrtuľníkového krídla Prešov a americké bojové (AH-64 Apache), zdravotnícke (HH60M Black Hawk), prepravné vrtuľníky (UH-60 Black Hawk).

Cvičenie Slovak Shield je jednou z výcvikových aktivít v rámci intenzívneho výcvikového cyklu Vzdušných síl OS SR a zároveň jedno z najväčších cvičení v kompetencii vzdušných síl čo sa týka počtu cvičiacich, nasadených síl a prostriedkov.  Cieľom Slovak Shield 2021 je precvičiť veliteľstvá, štáby a jednotky na taktickej úrovni v plánovaní a riadení operácií s cieľom zvýšiť úroveň interoperability.


Medzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájenéMedzinárodné cvičenie Slovak Shield 2021 zahájené

Autor: tk Sliač , Foto: tk Sliač - Dátum: 08.06.2021
Čítanosť: 1804
Verzia pre tlač

Skočiť na menu