BRANNÝ PRETEK ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL


09.05.2013 o 08:00 hod,
Výcvikový priestor Biela Hora - Michalovce
 

BRANNÝ PRETEK ŠTUDENTOV STREDNýCH ŠKôL

 

Regrutačné skupiny Personálneho úradu Ozbrojených síl SR v Prešove a Košiciach organizujú dňa 9. mája 2013 „Branný pretek družstiev stredných škôl“ vo výcvikovom priestore Biela Hora v Michalovciach.

 

Branný pretek je určený pre družstvá študentov stredných škôl z Prešovského a  Košického kraja, ktoré budú reprezentovať svoju školu. Je tématicky zameraný na posilnenie tímového ducha, prekonávanie seba samých, preverenie svojich vedomostí a zručností. Celková dĺžka trate branného preteku dosahuje takmer 3 km. Počas behu budú jednotlivé družstvá riešiť rôzne situácie: ako napríklad poskytnutie prvej pomoci, prekonávanie terénnych prekážok, streľba zo vzduchových zbraní, prekonávanie „zamoreného“ územia a pod.

Cieľom je predstaviť študentom stredných škôl prácu profesionálneho vojaka a prezentovať Ozbrojené sily SR.

Kvalifikácia - kritéria účasti jednotlivých stredoškolských družstiev na brannom preteku:

1.      Družstvo: zostavené zo 6 členov – 4 chlapci + 2 dievčatá. (zloženie je podmienkou). Študenti nesmú byť z maturitného ročníka, najlepšie z tretích ročníkov,  ktorí dosiahnu do mája 2013  vek 18 rokov (nie je podmienkou). Dobrý zdravotný stav a fyzická zdatnosť je podmienkou.

2.      Spracovanie otázok týkajúcich sa Ozbrojených síl SR:  „Čo všetko vedia študenti“ formou testu (tvoria základ – podstatné kritérium pri výbere účastníkov branného preteku). Test bol zaslaný na všetky stredné školy prešovského a košického kraja.

3.      Zaslanie vypracovaných otázok na e-mailovú adresu: rsk.po@mil.sk za prešovský kraj a na rsk.ke@mil.sk za košický kraj, do 12. apríla 2013 (vrátane zoznamu členov družstva, kontaktov na kapitána družstva) prostredníctvom výchovného poradcu (vrátane telefonického a mailového kontaktu) alebo iného zástupcu Vašej školy.

Na základe výsledkov testov, štyri najlepšie školy (družstvá) z jednotlivých krajov postupujú na branný pretek. O výsledkoch výberu Vás budeme informovať do 26. apríla 2013. Postupujúcim školám – družstvám zašleme následne konkrétne organizačné pokyny k brannému preteku (čas a miesto odchodu autobusu, ústroj – oblečenie a pod.).

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na dole uvedených kontaktoch.

 


Regrutačná skupina Prešov

Dostojevského 1

080 01 Prešov

Tel.: 0960/524999, 524996, 524988

Mobil.: 0904/739561

e-mail: rsk.po@mil.sk

 

Regrutačná skupina Košice

Komenského 39/A

040 01 Košice

Tel.: 0960/515 524, 515777

Mobil: 0904/739560

e-mail: rsk.ke@mil.sk


 

Tešíme sa, že nám ukážete čo všetko vedia a dokážu študenti.

<< späť

Skočiť na menu