Prešovský trip...


Prešovský trip...

     Prešovský trip trval tri dni. V dňoch 1. až 3. apríla príslušníci Regrutačnej skupiny Prešov, Personálneho úradu Ozbrojených síl SR oslovili vyše dve stovky mladých ľudí na dvoch školách Prešovského kraja. Prvá a pre veľký záujem aj opakovaná zastávka bola na Strednej zdravotníckej škole na Sládkovičovej ulici, medzitým 2. apríla navštívili Prešovskí regrutátori aj študentov Strednej priemyselnej školy strojníckej na Duklianskej ulici, všetko v Prešove.


     Prišli pomôcť študentom pri premýšľaní o svojej ďalšej budúcnosti. Prostredníctvom pripravenej prezentácie predstavili povolanie profesionálneho vojaka. Spolu rozobrali celý postup ako sa ním stať, od podania si žiadosti o prijatie do štátnej služby až po vyhlásenie personálneho rozkazu o prijatí do prípravnej štátnej služby. Prítomným vysvetľovali, že vojaci pracujú v rôznych náročných podmienkach, v hluku, v niektorých prípadoch prichádzajú do styku s agresívnymi chemikáliami alebo bojovými plynmi, prekonávajú rieky alebo iné prekážky a niektorí sú odlúčení od domova. Profesionálny vojak slúži podľa potrieb Ozbrojených síl nielen doma ale aj v zahraničí.
    

    Na otázku študentky: „Čo je teda hlavnou úlohou Ozbrojených síl Slovenskej republiky?“, zaznela z úst čat. Alojza MIKULU jednoduchá odpoveď: „Zaručovať ochranu Slovenskej republiky, bezpečnosť štátu pred napadnutím, podieľať sa na zachovaní verejného poriadku, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu a v neposlednom rade plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv.“

    

    Pre toho, kto svoju prácu miluje, kto ňou žije, kto sa v nej nájde a stane sa zmyslom jeho života, sa jeho práca v úvodzovkách stáva pre neho samého „Diagnózou“.


Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...Prešovský trip...

Autor: čatár Alojz MIKULA , Foto: rotný Mgr. Rastislav SVOBODA - Dátum: 04.04.2014
Čítanosť: 10231
Verzia pre tlač

Skočiť na menu