Ukrajinskí inšpektori vykonali inšpekciu Taktického krídla Sliač


Ukrajinskí inšpektori vykonali inšpekciu Taktického krídla Sliač

Dňa 7. októbra 2015 vykonala štvorčlenná inšpekčná skupina z Ukrajiny inšpekciu Taktického krídla generálmajora Otta Smika Sliač v súlade so Zmluvou a konvenčných ozbrojených silách v Európe (ZoKOS).

Inšpekčnú skupinu v sprievode príslušníkov Slovenského verifikačného centra MO SR krátko po príchode do priestorov sliačskej leteckej základne privítal zástupca veliteľa taktického krídla podplukovník Martin Kuterka, ktorý vo svojej prezentácii v súlade so ZoKOS poskytol ukrajinským inšpektorom informácie o deklarovanom mieste, dislokácii a rozmiestnení deklarovanej techniky. Po prezentácii nasledovala samotná fyzická kontrola deklarovaných priestorov a techniky sliačskej leteckej základne. V závere inšpekcie vyjadril hlavný predstaviteľ inšpekčnej skupiny z Ukrajiny svoje úprimné poďakovanie príslušníkom útvaru za pripravenosť a ústretovosť počas kontroly, čo konštatovalo aj záverečné hodnotenie kontrolnej komisie. Taktické krídlo Sliač splnilo požiadavky zo strany inšpektorov na profesionálnej úrovni a bez nedostatkov.

Zmluva o konvenčných ozbrojených silách bola podpísaná 19. novembra 1990 v Paríži predstaviteľmi 16 krajín NATO a 6 krajín bývalej Varšavskej zmluvy a vstúpila do platnosti od 17. júla 1992. Jej cieľom je predovšetkým nastolenie bezpečnej a stabilnej rovnováhy konvenčných ozbrojených síl v Európe, vylúčenie nerovnosti poškodzujúcej stabilitu a bezpečnosť a vylúčenie schopnosti uskutočniť prekvapivý útok a viesť rozsiahlu útočnú operáciu.


Ukrajinskí inšpektori vykonali inšpekciu Taktického krídla Sliač Ukrajinskí inšpektori vykonali inšpekciu Taktického krídla Sliač Ukrajinskí inšpektori vykonali inšpekciu Taktického krídla Sliač Ukrajinskí inšpektori vykonali inšpekciu Taktického krídla Sliač

Autor: tk Sliač , Foto: tk Sliač - Dátum: 09.10.2015
Čítanosť: 2741
Verzia pre tlač

Skočiť na menu